Relatietherapie

Wat zegt u wel en wat niet? Aan wie zegt u het? Hoe zegt u het en wanneer? Deze cruciale vragen zijn het resultaat van uw kijk op de ander. Elke optiekzaak is volgestouwd met allerlei brillen maar de mensen gebruiken ook onderling veel verschillende brillen en zienswijzen.Goed communiceren met uw partner, de kinderen, de (schoon)familie of vrienden gaat niet altijd makkelijk. Ieder mens is uniek en heeft een eigen levensverhaal. Sommigen zijn (te) star in hun doen en laten, anderen zijn juist (te) chaotisch. Sommigen zijn (te) bazig, anderen weer (te) volgzaam, sommigen zijn een gesloten boek en anderen vertellen hun hele hebben en houden…

effectief-communiceren

Behoorlijk veel ouders hebben ernstige aanvaringen met hun (opgroeiende) kinderen. Niet alleen pubers ook met volwassen kinderen en met de koude kant van de familie kunt u serieus van mening verschillen.

Agalef relatietherapie
Agalef leert u middels relatietherapie bewust te worden van uw eigen blik, uw gedachten en uw gevoelens. U leert anders omgaan met uw directe omgeving! Agalef relatietherapie verbetert uw relatie met die andere mens die u in het dagelijks leven niet kunt ontlopen!.

Denkt u dat uw relatie baat zou kunnen hebben bij relatietherapie? Wacht dan niet en neem nu contact op voor meer informatie over een effectieve aanpak van relatieproblemen.