Stresshantering

Stresshantering

Bij stress is de balans tussen inspanning en ontspanning verstoord. Indien u veel stress ervaart en niet weet weet hoe u hiermee kunt omgaan, is een behandeling stresshantering een goede beslissing. Door er op tijd bij te zijn, gaat u vervelende lichamelijke- en geestelijke klachten uit de weg en voorkomt u een burn-out.

Stressfactoren

Er spelen diverse factoren mee die bepalen in welke mate u last heeft van stress. Iedereen is uniek en heeft zijn of haar eigen opvattingen, gevoelens, behoeften, normen en waarden. De een is gevoeliger voor stress dan de ander. We zijn vaak op elkaar aangewezen en afhankelijk van elkaar. Helaas loopt een samenwerking niet altijd even goed en dit levert de nodige stress op. Redenen van stress in samenwerkingen:

  • De communicatie verloopt niet goed
  • Er zijn tegenstrijdige belangen
  • Er zijn verschillen in tempo
  • Een dominante samenwerkingspartner
  • Teveel of te weinig overleg

Blijf zelf de baas over de situatie

In samenwerkingen bent u altijd afhankelijk van de ander. U heeft niet in uw eentje invloed op bepaalde ontwikkelingen en processen. Daar hebt u elkaar voor nodig en een goede communicatie. Een behandeling stresshantering helpt u inzicht te krijgen in uzelf en de factoren die voor stress zorgen. Door dit te herkennen, kunt u de baas blijven over de situatie en verlaagt u stress. Wij helpen u de stress effectief te reduceren.

Wilt u meer weten over de behandeling stresshantering? Kies voor een leven zonder stress en neem contact met ons op via de telefoon of de mail. Samen kijken we dan of de behandeling geschikt is voor u.